Pekerja adalah aset paling berharga kepada syarikat. Ini penting kerana perniagaan yang berjaya memerlukan produktiviti pekerja yang tinggi untuk menjana pendapatan buat syarikat.

Tingkatkan kesetiaan pekerja dengan satu pelan perlindugan takaful yang komprehensif seperti..

GROUP TERM LIFE

Memberi jaminan kewangan kepada waris pekerja sekiranya berlaku kematian kepada pekerja.

GROUP MEDICAL CARD

Dengan inflasi kos perubatan setinggi 12.7% setahun (bagi tahun 2017), lindungi pekerja anda dengan satu pelan kad perubatan yang komprehensif yang melindungi kos pembedahan dan penghospitalan sewaktu sakit mahupun kemalangan.

GROUP PERSONAL ACCIDENT

Skim ini melindungi pekerja anda terhadap kecederaan atau kematian yanh berlaku disebabkan oleh kemalangan yang berlaku secara tiba-tiba dan tidak sengaja.