tentang saya

Hanif Yahaya

S.Ked (UNPAD), MD (UKM), Shariah RFP (MFPC), RFP (MFPC)

Nama penuh adalah Muhammad Hanif Bin Yahaya. Saya merupakan seorang Perancang Kewangan Berlesen dengan Suruhanjaya Sekuriti. Suruhanjaya Sekuriti adalah sebuah badan yang mengawal selia pasaran modal di Malaysia
 
Saya juga adalah seorang Wakil Penasihat Kewangan yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia khusus dalam memberi nasihat kewangan dalam insurans dan takaful
 
Dengan kedua-dua kelayakan tersebut, saya memberi perkhidmatan kewangan yang komprehensif dan profesional kepada pelanggan dalam mencapai matlamat kewangan yang ditetapkan
Ijazah dan Kelayakan Profesional
 
Ijazah
  • Ijazah Doktor Perubatan (Medical Degree), Universiti Kebangsaan Malaysia (2014)
  • Sarjana Kedokteran, Universitas Padjadjaran (2014)
 
Kelayakan Profesional
  • Shariah Registered Financial Planner (Pelajar Terbaik) (2018)
  • Registered Financial Planner (2020)
  • Ahli Majlis Perancang Kewangan Malaysia
Lesen
 
Tanya Saya
Selamat Sejahtera. Apa boleh saya bantu?
HanifWhatsApp
Scroll to Top